Az EXPAK AT.HU egyik célkitűzése az  innovatív munkaerÅ‘-piaci intézkedések közös kidolgozása és a  fejlesztések kipróbálása modellprojektek keretében. Ezen célkitűzés elérése elsÅ‘sorban a â€žMunkaerÅ‘-piaci intézkedések közös kidolgozása” elnevezésű 3. Munkacsomag tevékenységei által valósul meg.
A munkacsomagért a fÅ‘felelÅ‘s a BFI Burgenland. RésztvevÅ‘ partnerek az AMS tartományi szervezetei, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ valamint az L&R Társadalomkutató. 

Tekintettel az intézkedések közös tervezésére és fejlesztésére különféle, egymásra épülÅ‘ eszközök kerülnek megvalósításra: mint például a kiindulási helyzetkép elemzése, közös projektkidolgozó workshopok, projektmegvalósítás beleértve a modellprojekt szakaszt is, illetve a projektértékelés. 

A cél az, hogy az EXPAK AT.HU keretén belül legalább két olyan intézkedés kerüljön kidolgozásra, amelyeket a határ mindkét oldalán fel lehet kínálni. Tartalmi szempontok közül különösen a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzése emelendő ki.

Megvalósíthatósági tanulmány a munkaerő-piaci intézkedések közös kidolgozásához az osztrák-magyar határrégióban.
Az EXPAK AT.HU 3 munkacsomag fejlesztési tevékenységének alapjául egy megvalósíthatósági tanulmány ( csak német nyelven tölthető le) szolgál, amely a következő témaköröket tartalmazza:

  • A munkaerÅ‘piac keretfeltételei
  • Lehetséges célcsoportok és témák
  • Nemzetközi példák határon átnyúló projektekrÅ‘l
  • Mit nevezünk innovatívnak?
  • Az innovatív projektfejlesztés módszerei

A tanulmány központi célja áttekintést adni a munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről valamint felvázolni az innovatív projektfejlesztés kritériumait és módszereit.

„Turisztikai coach” elnevezésű első képzési intézkedés
Az turisztikai coach intézkedés koncepcióját a BFI Burgenland és az L&R Társadalomkutató (a többi projektpartnerrel való egyeztetést követÅ‘en) közösen készítette el. Ez a koncepció definiálta a modellprojekt megvalósításának fontos sarokpontjait. 

Ezen koncepció alapján, 2010. 03. 29 és 2010. 08. 23 között meg is valósult a képzési intézkedés. A képzésen 18 és 25 év közötti burgenlandi és magyarországi fiatalok vettek részt. A képzés egyaránt magyarországi (Vas megyei) mint ausztriai (Felsőőr) helyszíneken zajlott. Az intézkedés céljai a következők voltak: speciális szakmai ismeretek átadása a turisztika és a személyiségfejlesztés területeiről, nyelvismeret bővítése és animációs technikákkal való ismerkedés valamint az ezekhez kapcsolódó részvizsgák letétele a résztvevők munkaerőpiacra való belépési esélyeinek a javítása érdekében. A fiatalok számára a határ mindkét oldalán meg kell teremteni és meg kell könnyíteni a munkaerőpiacra való belépést.
A turisztikai coach kurzus a következő tantárgyak oktatását foglalta magában:
Nyelvi modul (német, magyar, angol), turizmus, animáció, játékpedagógia és mozgáselmélet beleértve Nordik Wolking vezetés, Golf, gimnasztika, általános pszichológia, lazítási technikák, retorika, kommunikáció és csoportdinamika, gyakorlat a szomszédos országban.
A képzés, amellett hogy, magyar és osztrák fiataloknak szólt és a képzési helyszínek felváltva a határ mindkét oldalán voltak, még azzal a különlegességgel is szolgált, hogy a tanórák különbözÅ‘ nyelveken folytak (angol, német, magyar). A résztvevÅ‘k által letett vizsgák a határon átnyúlóan elismertek. 

Az L&R Társadalomkutató által készített elsÅ‘ értékelési jelentés bemutatja ennek az innovatív képzési intézkedésnek az eredményeit és kitekintést/ajánlásokat is tartalmaz a projekt esetleges folytatásával kapcsolatosan.

„Business adminisztrátor” elnevezésű  második képzési intézkedés
A business adminisztrátor intézkedés koncepcióját a BFI Burgenland és az L&R Társadalomkutató (a többi projektpartnerrel való egyeztetést követÅ‘en) közösen készítette el.

Második modellprojekt fontos sarokkövei:

Az intézkedés céljai: szakmai ismeretek átadása a gazdasági adminisztrátor és a személyiségfejlesztés területeirÅ‘l, nyelvismeret bÅ‘vítése, valamint az ezekhez kapcsolódó részvizsgák letétele a résztvevÅ‘k munkaerÅ‘piacra való belépési esélyeinek a javítása érdekében. A fiatalok számára a határ mindkét oldalán lehetÅ‘ség megteremtése szakmai gyakorlat végzésére, amely szintén a munkaerÅ‘piacra való belépés megkönnyítését hívatott szolgálni.

Képzési tartalmak: A business adminisztrátor kurzus egy gazdasági súlypontú képzés, amelynél modul rendszeren belül nyelveket (német, magyar, angol), projektmanagementet, Eco-C, Webstarter és SAP ismereteket sajátithattak el a résztvevÅ‘k. Az elméleti modulok elvégzése közben három hetes külföldi munkatapasztalat szerezésére is volt lehetÅ‘ségük a fiataloknak. A képzés  különlegessége: a nyelvmodulok mellett a tanórák is különbözÅ‘ nyelveken folytak (angol, német és  magyar). A résztvevÅ‘k által letett vizsgák a határon átnyúlóan ill. nemzetközileg elismertek. 

Célcsoport:magyar és osztrák 18 és 30 év közötti fiatalok, akik a tanulmányaikat befejezték, illetve megszakították valamint nyelvismerettel (magyar illetve német és angol) Ã©s magas tanulási és utazási hajlandósággal rendelkeznek.

2012. 09. 26 és 2013. 02. 28 között meg is valósult a képzési intézkedés a második képzési koncepció alapján. A képzésen  tizenöt  burgenlandi és magyarországi fiatal vett részt.

Az L&R Társadalomkutató a második képzési intézkedés értékelési jelentését a 2013. év Ã¡prilis hónapjának a folyamán k´szítette el. Cél: ezen innovatív képzési intézkedés eredményeinek az ismertetése illetve kitekintés/ajánlások megfogalmazása a projekt folytatásával kapcsolatosan. A jelentés letöthetÅ‘ itt.

Bővebb információval az EXPAK AT.HU „Munkaerő-piaci intézkedések közös kidolgozása” elnevezésű munkacsomagjával kapcsolatosan a következő személyek állnak az Önök rendelkezésére:
BFI Burgenland: Daniela Hacker, +43/3352/38980-2142, d.hacker@bfi-burgenland.at
L&R Sozialforschung: Maga. Barbara Willsberger, +43/1/595 40 40-17, willsberger@lrsocialresearch.at und Mag. a Andrea Major, +43/1/595 40 40-24, major@lrsocialresearch.at