Integrációs monitor (éves jelentés) c. munkacsomag

Ezen munkacsomag célja évente egy „Integrációs monitor” c. jelentés elkészítése, amely figyelemmel kíséri – a projekt teljes futamideje alatt –a közös munkaerő-piac és gazdasági övezet alakulását, fejlődését.

Az évente elkészülő “Integrációs monitor” c. jelentés három lényeges súlyponti elemből tevődik össze:

ElÅ‘ször különbözÅ‘, határon átnyúló projektek keretében (pl. NetLab, FAMO, vagy a CENTROPE munkaerÅ‘-piaci jelentésében) legkülönbözÅ‘bb tanulmányok és dokumentumok készülnek a határ menti térség munkaerÅ‘-piacának jelenlegi helyzetérÅ‘l. Ezeket a dokumentumokat az L&R – ugyanúgy, mint a többi, ezen témához kapcsolódó nemzet(köz)i tanulmányokat – összegyűjti majd kivonatot készít belÅ‘lük, annak érdekében, hogy ily módon egy évente bÅ‘víthetÅ‘ szakirodalmat állítson össze és ugyanakkor ezáltal a partnerek részére is lényeges információkat bocsát rendelkezésre rövid és tömör formában. A tervek szerint rövid prezentációk keretében is bemutatásra kerülnek a legfontosabb eredmények.    

Másodsorban folyamatosan elemzik és az „Integrációs monitorban“ bemutatják a térség azon legfontosabb munkaerő-piaci adatait, amelyeket más projektek keretében még nem értékeltek ki. Itt – más határon átnyúló projektekkel egyeztetve – és a partnerekkel együttműködve meghatározzák, valamint évente kiértékelik az „integrációs kritériumokat“ (pl. osztrák munkavállalók Magyarországon és fordítva, üzemek letelepedése stb.).

Harmadsorban évente felmérést készítenek 100 osztrák és 100 magyar vállalat körében. A kérdések vázlatát és magukat a kérdőíveket leegyeztetik a FAMO és a NetLab projektek vezetÅ‘ivel ugyanazon munka kétszer történÅ‘ elvégzésének elkerülése, ill. a szinergiák kiaknázása érdekében. A felmérés célja a rendelkezésre álló statisztikai adatokon túli vállalati adatok begyűjtése, célzott intézkedések kidolgozása és a vállalatok jövÅ‘re vonatkozó elÅ‘rejelzéseinek elemzése érdekében. Az „Integrációs monitor” keretében megválaszolandó kérdések pl. hogy miképpen járulhat hozzá az osztrák-magyar határtérség a lisszaboni folyamat célkitűzéseinek megvalósításához, különösen a foglalkoztatási ráta növeléséhez, valamint a flexicurity – tehát a munkaerÅ‘-piac rugalmassá tételének biztosítása – témájához.   

Integrációs monitor 2013

Integrációs monitor 2012

Integrációs monitor 2011

Integrációs monitor 2010

Integrációs monitor 2009