AZ EXPAK SZAKÉRTŐI AKADÉMIÁRÓL

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Az európai együttműködési folyamat mindenek elött az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia – EXPAK AT.HU – mint a határon átnyúló együttműködést elősegítő projekt elsösorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerő-piaci kihívásai akkor kezelhetök sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplők következetesen együttműködnek.

Az EXPAK AT.HU a munkaerő-piaci politika szereplőinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttműködést.

Az EXPAK AT.HU leglényegesebb célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Az osztrák-magyar határrégió munkaerÅ‘-piaci intézményeinek és szereplÅ‘inek tartósan fenntartható hálózata. Ennek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kell kidolgozni és megvalósítani a határ mindkét oldalán meglevÅ‘ munkaerÅ‘-piaci kihívások megoldására.
  • A munkaerÅ‘-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képzÅ‘ intézmények stb.) kistérségi szintű együttműködésének intenzívebbé tétele.
  • Konkrét projektek kidolgozása a munkaerÅ‘piacon hátrányos helyzetű személyek részére.

Az EXPAK AT.HU tevékenységei az alábbi súlypontokra összpontosulnak:

  • Éves jelentés készítése („Integrációs Monitor”), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhetÅ‘ lesz a határrégió munkaerÅ‘piacának alakulása.
  • Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára.
  • A romák célcsoportját érintÅ‘ vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére).
  • Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetÅ‘ségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttműködés kiépítése és annak segítése.
  • Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerÅ‘-piaci politika alakulásának megvitatása céljából.