Osztrák-Magyar Integrációs monitor 2010

Szerzők: L&R Sozialforschung
Megjelenés éve: 2010

Összefoglaló: Az EXPAK AT.HU „Integrációs monitor“ munkacsomag keretében készített jelentés az osztrák-magyar határ menti térség munkaerÅ‘piacának jelenlegi alakulását elemzi. Mindezt adat- és szakirodalom-elemzés alapján mutatja be. Továbbá a határmenti régió vállalatainak helyzetét az osztrák-magyar vállalati megkérdezés eredményeinek elemzése alapján ismerteti. A 2010-es kérdőíves felmérés súlypontjai a következÅ‘k voltak: a vállalatok aktuális munkaerÅ‘-kereslete, az átképzési igényeik illetve a személyzet átképzési hajlandósága.

A jelentés a következÅ‘ link alatt tölthetÅ‘ le:

A tanulmány letöltése