Osztrák-magyar integrációs monitor 2009

Szerzők: L&R Sozialforschung
Megjelenés éve: 2009

Összefoglaló:

Az EXPAK AT.HU „Integrációs monitor“ elnevezésû munkacsomag keretén belül elkészített jelentés teljes mértékben a gazdasági válság jegyében áll: a véghezvitt adatelemzés egyfelõl rávilágít a válság okozta munkaerõpiaci változásokra a határmenti régióban. Másrészt, az itt végzett vállalati megkérdezés alkalmával 100 magyarországi és 100 ausztriai cég mondhatta el, milyen kihatással volt a válság a cégükre, a foglalkoztatási helyzetükre illetve milyen kihívásokkal szembesültek a válság hatására. Továbbá olvashatunk a jelentésben a határmenti monitor-indexrõl, amely olyan lényeges indikátorokat tartalmaz, mint a munkanélküliségi ráta, foglalkoztatási arány, a jelenlegi vállalati helyzet megítélése és hasonlókat. Ezen index a következõ években is ki lesz értékelve, amely lehetõvé teszi a régió munkaerõpiacpolitikai változásainak az összehasonlító elemzését.

A tanulmány letöltése