Osztrák-Magyar Integrációs Monitor 2011

Szerzők: L&R Sozialforschung
Megjelenés éve: 2011

Összefoglaló: Az EXPAK AT.HU „Integrációs monitor“ munkacsomag keretében készített jelentés az osztrák-magyar határ menti térség munkaerÅ‘piacának jelenlegi alakulását elemzi. Mindezt adat- és szakirodalom-elemzés alapján mutatja be. Továbbá a határmenti régió vállalatainak helyzetét az osztrák-magyar vállalati megkérdezés eredményeinek elemzése alapján ismerteti. A 2011-es kérdőíves felmérés súlypontjai a következÅ‘k voltak: a vàllalatok munkaerÅ‘igényének aktuális alakulása, a munkaerÅ‘piac megnyitásának várható kihatásai.

A jelentés a következÅ‘ link alatt tölthetÅ‘ le:

A tanulmány letöltése