A Nagykanizsai Esélyegyenlőségi Központ

1. Január 2010 - 31. December 2010 - Nagykanizsa

rendezvény nyelve: de,hu

A Nagykanizsai Esélyegyenlőségi Központ 2010. és 2011. évi tevékenységeinek súlypontját a vállalati szintű együttműködés képezi. Az tavalyi évben kifejlesztett kísérleti projekt ezzel összefüggésben többek között a fogyatékkal élő személyek alkalmazása iránti érzékenyítést, valamint a vállalatok részére ezen a téren nyújtandó szakmai támogatást tűzte ki célul.

 

2010. évi tevékenységei

Kísérleti projekt

2010. évben kísérleti projektet fejlesztettek ki a 4. munkacsomag (Esélyegyenlőségi Központ) keretében. Az érzékenyítés mellett a vállalatok támogatása volt a cél a hátrányos személyek alkalmazása, jelenlegi támogatási lehetőségek, valamint jelenleg felmerülő problémák tekintetében. Konkrétan az alábbi témákban nyújtottak támogatást a nagykanizsai és Nagykanizsa környékén működő vállalatok számára:

  • új munkatársak, különösen fogyatékkal élÅ‘k, valamint romák alkalmazása és integrációja
  • a munkatársak érzékenyítése az ügyfelekkel folytatott kommunikáció, valamint a diszkrimináló megnyilvánulások elkerülése tekintetében
  • támogatás nyújtása a GyesrÅ‘l visszatérÅ‘k számára kidolgozott intézkedések fejlesztésében különös tekintettel a családbarát munkaidÅ‘ beosztásra, valamint a  munkahelyek kialakításra
  • érzékenyítés az érdekképviseletek körében
  • a munkatársak egyéni igényei figyelembevételének lehetÅ‘ségei

A tervezett 30-hoz képest összesen 35 vállalatnál került sor elsÅ‘ beszélgetésre. 13 vállalat döntött a további együttműködés mellett és 10 vállalatot egy esélyegyenlÅ‘ségi terv közös elkészítésére lehetett megnyerni. Az esélyegyenlÅ‘ségi terven felül három vállalat döntött fogyatékkal élÅ‘ személy alkalmazása mellett, ami különösen nagy sikert jelent a projekt számára, hiszen a pénzügyi válság okozta feszült gazdasági helyzet miatt nagyon alacsony az új felvételek száma a térségben. 

Viszont nem csak a mennyiségi célokat sikerült elérnünk, hanem az eredmények alátámasztják a vállalatok rendkívül nagyfokú elégedettségét és ezáltal a mentorok minőségileg magas értékű munkáját is.

Konferencia – Foglalkoztatáspolitika a nyugat-dunántúli térségben

2010. október 6-án szakértők közötti tapasztalatcserére került sor. Az aktuális munkaerő-piaci fejlemények, a válságból merített tapasztalatok és a jövőbeni szükséges tevékenységek mellett a jelenleg megvalósuló programokról és projektektől is egyeztettek.

Workshop

Izgalmas eszmecserére került sor „A képzés kihívásai és lehetséges válaszai – a jövő generációinak perspektívái“ c. workshop keretében, amelyre diákok, pedagógusok, munkaerő-piaci szakemberek, valamint a kisebbségi önkormányzat munkatársai kaptak meghívást. A résztvevők a foglalkoztatás helyzetéről, a képzési rendszerről, és a romák társadalmi esélyeiről folytattak eszmecserét. A beszélgetés során kiderült, hogy a fiatalok gyakran rendelkeznek előítéletek által fémjelzett képpel a romák társadalmi helyzetét illetően. A roma és nem-roma résztvevők közös vitájának köszönhetően értékes – az érzékenységet növelő – tevékenységre kerülhetett sor.

Roma-magazin

Eddig tíz szám jelent meg a „Határtalan lehetőségek“ c. magazinból. A kétnyelvű kiadvány lényeges információkat tartalmaz a nagykanizsai térség, valamint annak környékén fellelhető képzési, továbbképzési és foglalkoztatási lehetőségekről, valamint az EXPAK AT.HU aktuális tevékenységeiről.