Workshop: EU által támogatott munkaerő-piaci projektek – tapasztalatok, eredmények és kihívások

29. November 2010 - 30. November 2010 - Köszeg

rendezvény nyelve: de,hu

A szeminárium célja a szakmai tapasztalatcsere volt az EU által támogatott munkaerÅ‘-piaci projektek teljes körű lebonyolításáról Ausztriában, Magyarországon és más Európai Uniós országokban –a kiírástól, a kiválsztási és szerzÅ‘déskÅ‘tési folyamatokon keresztül egészen a kivitelezési, az elszámolási, a dokumentálási és az értékelési folyamatokig. A  központi vitatémák: lehetséges-e az eljárási folyamatokat hatékonyabbá, flexibilissé tenni ill. hogyan kellene ezt megvalósítani?

A résztvevők magyar, osztrák és nemzetközi munkaerő-piaci szakemberek voltak.

Program

Referátumok

A rendezvények dokumentációi

A SZOMBATHELYI TELEVÍZIÓ hírportálján megtalálható a rendezvényrÅ‘l készített tv-adás

További információkkal Pálfy József (+36/92511129, PalfyJ@LAB.HU) szívesen áll rendelkezésükre.